Tüm ‘Küçükler’ için eğlenceli ve amaca uygun bir atölye

Müzik ve ritim yoluyla öğrenmeyi eğlenceli bir sürece dönüştürerek, hayal kurmayı, sesleri tanımayı, duyduğu sesleri kavrayarak ayırt etme yeteneği kazandırmayı ve İşitsel algı becerilerini artırmayı amaçlamaktadır.