Tüm ‘Küçükler’ için eğlenceli ve amaca uygun bir atölye

Kendi duygularını rahat bir şekilde ifade edebilmeyi sağlayarak özgüvenlerini geliştirmeyi, bedensel koordinasyon gerektiren hareketleri yapabilmeyi ve sorumluluk almaya istekli olmayı sağlar. Böylelikle çocuklarımız büyürken daha sağduyulu, çevreye ve insanlara duyarlı bireyler olarak yetişir.