Tüm ‘Küçükler’ için eğlenceli ve amaca uygun bir atölye

Okuma-yazmaya hazırlık çalışmalarında, çocuklar seslerle çalışır, çizgileri tanırlar. Okuma- yazmaya hazırlık çalışmaları ile dikkat toplama algılayabilme, çevresindeki insanlarla ilişki kurabilme ve klem tutma becerisi kazanma gibi pek çok etkinlikleri kapsar.