Tüm ‘Küçükler’ için eğlenceli ve amaca uygun bir atölye

Günlük rutinlerle çocukların oynadıkları oyunlarda, şarkılarda, hedef dildeki kelimeleri duymaları, kullanmaları ve anlamaları hedeflenmektedir. Böylece çocuklar duydukları kelimeleri sıfırdan öğrenilen bir yabancı dil olarak değil, Türkçe’nin yanında eşlik eden ikinci bir dil olarak algılayarak öğrenebilecekler.